GƯƠNG MẶT NHÂN VIÊN XUẤT SẮC QUÝ III ĐÃ LỘ DIỆN

Ở Minh Dương Media chúng tôi, các thành viên không chỉ “quẩy khỏe”, “chơi sung” mà còn rất nỗ lực, luôn cố gắng trong mọi công việc được giao.

Hy vọng, giải thưởng này sẽ tiếp thêm thật nhiều năng lượng làm việc tích cực cho mọi người 💙
Làm việc tại Minh Dương thích thật, lương ting ting đúng ngày, dự án làm không ngớt tay, tháng nào cũng được nhận phong bì mà không cần đeo mặt nạ 😂

Đánh giá bài post này