Minh Dương – Hội ngộ Doanh Nhân BNI 2022

Như một sự minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Minh Dương trong suốt thời gian qua. Hôm nay Minh Dương đã có một ngày vô cùng thành công tại hội nghị doanh nhân BNI, mang sản phẩm dịch vụ của mình quảng bá với các doanh nghiệp đối tác.

Xin chúc mừng sếp cùng với thành viên tham dự hội thảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đánh giá bài post này