LÀM HẾT MÌNH, XOÃ NHIỆT TÌNH

Đi làm nghiêm túc là thế nhưng khi đi chơi thì team Minh Dương vẫn lầy, nhây và quẩy hết mình với đồng đội.

❣️ Hẹn gặp lại Đà Nẵng một ngày không xa!

Đánh giá bài post này