Chúc mừng sinh nhật sếp Thương Harry || By Minh Dương Media

Ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, team Minh Dương Media chúc sếp ngày càng mạnh khoẻ để giúp công ty ngày càng phát triển.

Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ

Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới

Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa

Happy birthday to my big boss!

Đánh giá bài post này